นิทรรศการ EIMA 2020 อิตาลี

เหตุฉุกเฉิน Covid-19 ได้กำหนดภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมใหม่โดยมีข้อ จำกัด ระดับโลก ปฏิทินงานแสดงสินค้านานาชาติได้รับการแก้ไขใหม่ทั้งหมดและมีการยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมหลายอย่าง EIMA International ยังต้องแก้ไขกำหนดการโดยย้ายนิทรรศการ Bologna ไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และวางแผนการแสดงตัวอย่างดิจิทัลที่สำคัญและมีรายละเอียดของงานในเดือนพฤศจิกายน 2020


เวลาโพสต์: มิ.ย. 02-2020