ท่อฟู้ดเกรด

 • ท่อส่งอาหารเกรด FD150

  ท่อส่งอาหารเกรด FD150

  ท่อภายในเป็น EPDM สีขาวปลอดสารพิษ ป้องกันกลิ่น และไม่ส่งต่อรสชาติใดๆสารเคลือบทนต่อการรุกรานจากภายนอก เช่น การขัดสี โอโซน และสารในชั้นบรรยากาศด้านในของท่อเสริมด้วยผ้าถักเปีย 2 เส้นและขดลวดโลหะ 1 อันสอดคล้องกับยุโรปและองค์การอาหารและยา
 • ท่อส่งอาหารเกรด FD230

  ท่อส่งอาหารเกรด FD230

  ท่อภายในเป็น EPDM สีขาวปลอดสารพิษ ป้องกันกลิ่น และไม่ส่งต่อรสชาติใดๆสารเคลือบทนต่อการรุกรานจากภายนอก เช่น การขัดสี โอโซน และสารในชั้นบรรยากาศด้านในของท่อเสริมด้วยผ้าถักเปีย 2 เส้นและขดลวดโลหะ 1 อันสอดคล้องกับยุโรปและองค์การอาหารและยา
 • ท่อส่งอาหารเกรด FD300

  ท่อส่งอาหารเกรด FD300

  ท่อภายในเป็น EPDM สีขาวปลอดสารพิษ ป้องกันกลิ่น และไม่ส่งต่อรสชาติใดๆสารเคลือบทนต่อการรุกรานจากภายนอก เช่น การขัดสี โอโซน และสารในชั้นบรรยากาศด้านในของท่อเสริมด้วยผ้าถักเปีย 2 เส้นและขดลวดโลหะ 1 อันสอดคล้องกับยุโรปและองค์การอาหารและยา
 • ท่อดูดและปล่อยอาหารเกรด FSD150

  ท่อดูดและปล่อยอาหารเกรด FSD150

  ท่อภายในเป็น EPDM สีขาวปลอดสารพิษ ป้องกันกลิ่น และไม่ส่งต่อรสชาติใดๆสารเคลือบทนต่อการรุกรานจากภายนอก เช่น การขัดสี โอโซน และสารในชั้นบรรยากาศด้านในของท่อเสริมด้วยผ้าถักเปีย 2 เส้นและขดลวดโลหะ 1 อันสอดคล้องกับยุโรปและองค์การอาหารและยา
 • ท่อดูดและปล่อยอาหารเกรด FSD230

  ท่อดูดและปล่อยอาหารเกรด FSD230

  ท่อภายในเป็น EPDM สีขาวปลอดสารพิษ ป้องกันกลิ่น และไม่ส่งต่อรสชาติใดๆสารเคลือบทนต่อการรุกรานจากภายนอก เช่น การขัดสี โอโซน และสารในชั้นบรรยากาศด้านในของท่อเสริมด้วยผ้าถักเปีย 2 เส้นและขดลวดโลหะ 1 อันสอดคล้องกับยุโรปและองค์การอาหารและยา
 • ท่อดูดและปล่อยสำหรับอาหาร FSD300

  ท่อดูดและปล่อยสำหรับอาหาร FSD300

  ท่อภายในเป็น EPDM สีขาวปลอดสารพิษ ป้องกันกลิ่น และไม่ส่งต่อรสชาติใดๆสารเคลือบทนต่อการรุกรานจากภายนอก เช่น การขัดสี โอโซน และสารในชั้นบรรยากาศด้านในของท่อเสริมด้วยผ้าถักเปีย 2 เส้นและขดลวดโลหะ 1 อันสอดคล้องกับยุโรปและองค์การอาหารและยา